Informace

Vážení čtenáři, 18.9.2010 zahajujeme tradiční podzimní soutěž o ceny v luštění jednoduchých šifrových textů.

Další nápovědy, které vám pomohou určit/nalézt klíč k řešení, budou průběžně zveřejňovány v Crypto-NEWS

Doporučená literatura
Vondruška, P: Kryptologie, šifrování a tajná písma, edice OKO, Albatros 2006.

Vhodné pomocné šifrovací / dešifrovací programy
Michal Musílek - http://www.musilek.eu/michal/sifry-krizovka.html?menu=cc
Vojtěch Beil http://sifry.sourceforge.net/main.html
Wilhelm M. Plotz http://members.aon.at/cipherclerk/CipherClerk.html , CipherClerk's Applet

Chcete-li si připomenout starší úlohy a jejich řešení (což se vám může hodit i při hledání správného řešení v letošním roce), můžete je nalézt na domovské stránce našeho e-zinu v sekci věnované soutěžím.

Soutěž 2009: http://soutez2009.crypto-world.info/
Soutěž 2008: http://soutez2008.crypto-world.info/
Soutěž 2007: http://soutez2007.crypto-world.info/
Soutěž 2006: http://soutez2006.crypto-world.info/
Soutěž 2005: http://soutez2005.crypto-world.info/
Soutěž 2004: http://soutez2004.crypto-world.info/
Soutěž 2003: http://crypto-world.info/soutez2003/index.php
Soutěž 2001: http://crypto-world.info/index2.php?vyber=soutez2
Soutěž 2000: http://crypto-world.info/index2.php?vyber=soutez

Řešení úloh ročníku 2009, Crypto-World 11/2009, celé číslo
Řešení úloh ročníku 2008, Crypto-World 12/2008, celé číslo
Řešení úloh ročníku 2007, Crypto-World 12/2007, celé číslo
Řešení úloh ročníku 2006, Crypto-World 12/2006, celé číslo
Řešení úloh ročníku 2005, Crypto-World 12/2005, celé číslo
Řešení úloh ročníku 2004, Crypto-World 12/2004, celé číslo
Řešení úloh ročníku 2003, Crypto-World 12/2003, celé číslo
Řešení úloh ročníku 2001 Crypto-World 1/2002, str. 2-15
Řešení úloh ročníku 2000, Crypto-World Vánoce/2000, celé číslo

Pokud jde o řešení klasických šifrových systémů, doporučuji doprovodné texty k prvním lekcím přednášky Úvod do klasických a moderních metod šifrování ALG082. Kurs probíhá od roku 2004 pod odborným vedením doc. RNDr. J.Tůmy, DrSc. na katedře algebry MFF UK Praha ( http://www.karlin.mff.cuni.cz/~tuma/nciphers.html).

Doporučujeme při řešení využít starší články v e-zinech Crypto-World :
Steganografie, Crypto-World 9/2000, str.2-5
Jednoduchá záměna,Crypto-World 10/2000, str. 2-4
Jednoduchá transpozice, Crypto-World 11/2000, str. 2-6
Substituce složitá - periodické heslo, srovnaná abeceda, Crypto-World 12/2000, str. 4-10
Kódová kniha, Crypto-World 9/2001, str. 2-7
Jedno-dvoumístná záměna, Crypto-World 11/2004, str. 5-6
Fleissnerova otočná mřížka, Crypto-World 11/2004, str. 7-8

Doporučujeme sledovat sekci aktuality a dále NEWS, kde budou zveřejňovány informace vztahující se k soutěži.
Copyright 2010, Pavel Vondruška ml. Dotazy